About Us

История и традиции

   Институтът по овощарство – гр. Пловдив е създаден през 1952 г. и има 70 годишен опит в производството на качествен овощен посадъчен материал.

   През 1985 г. с построяването на лабораторния комплекс за производство на безвирусен посадъчен материал, започва масовото производство на овощни дръвчета, както и изследователската работата в областта на биотехнологиите.

    До момента Институтът по овощарство в Пловдив е основен производител на посадъчен материал у нас. Разполага с 6 лаборатории, в които се следи качеството на произвежданите дръвчета. Института предлага стандартен и сертифициран посадъчен материал от основните овощни видове, безвирусни подложки за костилкови и семкови, както и контейнерно произведени растения.

Разсадник

   Институтът по овощарство – гр. Пловдив произвежда стандартен и сертифициран посадъчен материал от основните овощни видове – ябълки, круши, дюли, череши, праскови, нектарини, сливи, кайсии, орехи, лешници и бадеми.

   Базата на Института се простира на обща площ от 2100 дка, разделени в три опитни полета, разположени в гр. Пловдив, гр. Асеновград и с. Цалапица. Трите производствени участъка са разделени съобразно почвените условия на района и карантинните изисквания за пространствена изолация между видовете. Производството на стандартен посадъчен материал от костилкови овощни видове се извършва в полетата разположени в с. Цалапица. В гр. Асеновград се произвежда посадъчен материал от орехоплодни и семкови овощни култури. В гр. Пловдив е съсредоточено производството на сертифициран посадъчен материал, като за тази цел се използват и шестте научни лаборатории към Института - агрохимична, ентомологична, помологична, биотехнологична, фитопатологична и вирусологична. Всички лаборатории разполагат със съвременна техника и апаратура и в тях редовно се проследява качеството на посадъчния материал. Институтът по овощарство – гр. Пловдив разполага и с научно-производствена лаборатория за ин витро размножаване на овощен и ягодов посадъчен материал с депо-изолатор, оранжериен комплекс за адаптация и поле за доотглеждане на получените растения. Производственият му капацитет е около 200 000 растения годишно. На договорна основа комплексът произвежда: подложки за круши – OHF – 333, праскови - GF 677, сливи и кайсии – Mirobalan 29C, сортове ягоди, малини, къпини, арония, киви. Освен посочените видове, по заявка, могат да бъдат разработени и произведени ин витро и други подложки, сортове и култури, както и контейнерни растения.

   Посадъчният материал може да бъде изпратен с куриерски фирми до всяка точка на България.

Екип

   В Института по овощарство работят 92 опитни специалисти, с дългогодишен стаж в сферата на овощарството. Общият брой на учените е 19, с научни степени и звания в седем научни специалности: Овощарство, Селекция и семепроизводство на културните растения, Растителна защита, Мелиорации, Агрохимия, Биотехнологии. Освен с научна дейност персоналът на Института по овощарство е специализиран в производството на качествен стандартен и сертифициран посадъчен материал. Учените работещи в областта на размножаването на овощните култури умело внедряват своите научни постижения и опит в производствените бази на Института.

   Екипът отговарящ за производството на посадъчен материал гарантира за неговото качество и автентичността на сортовете.