• Институт по овощарство - 70 годишен опит в производството на качествен овощен посадъчен материал. 

  Научете повече
 • Прилага съвременни технологии при производството на овощен посадъчен материал.

  Научете повече
 • Гарантирана автентичност на калеми и сортове.

  Научете повече
 • Високо агротехническо ниво на отглеждане на посадъчния материал и конкурентни цени.

  Научете повече

ПРОИЗВОДСТВО

  Институтът по овощарство произвежда посадъчен материал от актуални, съвременни сортове на 11 овощни вида, свободни от вируси подложки и други растения, подходящи за създаването и отглеждането на производствени градини и лични стопанства.

  Качеството на предлагания от нас овощен посадъчен материал се контролира от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) към Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

  Институтът по овощарство предоставя цялата необходима документация и сертификати, доказващи качеството на посадъчния материал.

  За по-малки количества, посадъчният материал може да бъде доставен чрез куриерска фирма.