• Институт по овощарство - 70 годишен опит в производството на качествен овощен посадъчен материал. 

  Научете повече
 • Прилага съвременни технологии при производството на овощен посадъчен материал.

  Научете повече
 • Гарантирана автентичност на калеми и сортове.

  Научете повече
 • Високо агротехническо ниво на отглеждане на посадъчния материал и конкурентни цени.

  Научете повече

ПРОМОЦИЯ!

ОРЕХОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ НА ЦЕНА 10 лв. (с включен ДДС).

ПРОИЗВОДСТВО

  Институтът по овощарство произвежда посадъчен материал от актуални, съвременни сортове на 11 овощни вида, свободни от вируси подложки и други растения, подходящи за създаването и отглеждането на производствени градини и лични стопанства.

  Качеството на предлагания от нас овощен посадъчен материал се контролира от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) към Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

  Институтът по овощарство предоставя цялата необходима документация и сертификати, доказващи качеството на посадъчния материал.

  За по-малки количества, посадъчният материал може да бъде доставен чрез куриерска фирма.