Овощни видове

Сливи

Products in Category
Чачанска лепотица

Сръбски сливов сорт. Дървото е умерено растящо, с пирамидална корона. Чачанска лепотица е самоопрашващ се сорт със средно ранен цъфтеж. В района на гр. Пловдив плодовете узряват в края на месец юли – 20-25. 07. Плодовете са с много добро качество, едри със средното тегло около 40 g. Формата им е овална, тъмносини на цвят, покрити с плътен восъчен налеп. Плодовото месо е жълто-зелено, плътно, сочно и сладко, с отлични вкусови качества. Костилката се отделя лесно от плодовото месо. Чачанска лепотица е толерантен към вируса на шарката сорт.

Пловдивска ренклода

Български сорт слива от групата ренклоди. Получен е от свободно опрашване на Стенлей. Дървото има умерен растеж и рядка, кълбовидна корона. Цъфтежът е късен. Сортът плододава редовно и обилно. Плодовете узряват в средата на август – около 10 дни преди Стенлей. Те са едри, със средна маса около 45 g., кълбовидни. Плодовата кожица е виолетово-червена, покрита с плътен восъчен налеп. Плодовото месо е светло златистожълто, умерено сочно, сладко, със слаба киселинност и приятен аромат. Костилката е малка, отделяща се от плодовото месо. Пловдивска ренклода е самоопрашващ се сорт, толерантен на болестта шарка по сливата.

Стенлей

Стенлей е американски сорт слива. Получен е чрез кръстосването на сортовете Ажанска и Гранд Дък в Нюйоркската земеделска опитна станция Geneva, САЩ, през 1910 г. В България е внесен през 1961 г. и има голямо разпостранение. Стандартен сорт за България. Дървото е умеренорастящо с обратнопирамидална, рядка корона. Цъфтежът е средно ранен. Сортът се самоопрашва. Плодовете узряват около 25 август – 2 септември. Те имат обратнояйцевидна форма, виолетово-синьо оцветяване и са  несиметрични. Средното им тегло е около 40-45 g. Плодовото месо е зеленикаво-жълто, плътно, средно сочно, с добри вкусови качества. Плодовете са много подходящи за преработка в компоти, мармалади, конфитюри и за сушене.Стенлей е толерантен на болестта шарка по сливата, слабо се напада от червени листни петна и ръжда. Силно чувствителен е на ранно и късно кафяво гниене. Задоволително устойчив е на суша. Към почвата не е особено взискателен.


Сирма
Сортът е получен от свободно опрашване на сорт Стенлей. Дървото е силнорастящо с умерено гъста, кълбовидна корона. Скелетната дървесина е добре гарнирана с плодни клонки. Основна плододаваща дървесина са майските букетчета. Цъфтежът е средно ранен, цъфти 2-3 дни преди стандарта Стенлей. Плодовете узряват около 20 юли. Те са едри – средно 44,7 g., овални по форма, симетрични с плитък коремен шев, тъмновиолетовосини на цвят, с наличие на восъчен налеп. Дръжката е средно дълга, тънка до средно дебела. Плодовото месо е жълто. Костилката е средно едра, елипсовидна, отделяща се напълно от плодовото месо. Плододаването е редовно и обилно – през 2018 г. са получени по 170 kg от дърво от 7 годишни дървета без прилагана резитба (при 117 kg от стандарта Стенлей). Плодовете са с много добри вкусови качества. Съдържание на сухо вещество е 16° Brix, а на захари 10,5%. От 100 kg свежи плодове се получават 18,7 kg сушени плодове с костилка или рандеман – 18,7%. Сортът е толерантен на шарка – симптоми са наблюдавани само по листата. Чувствителен е на късно кафяво гниене.

Пагане

Дървото на този сорт е силнорастящо с разлата, рехава корона. Скелетната дървесина е здрава и добре гарнирана с плодни клонки. Основна плододаваща дървесина са майските букетчета. Цъфтежът е средно ранен, 1-2 дни преди стандарта Стенлей. Плодовете узряват около 20 август. Те са едри (63,6 g), обратнояйцевидни по форма, асиметрични с дълбок коремен шев, виолетово-сини на цвят, с обилен восъчен налеп. Дръжката е средно дълга и средно дебела. Плодовото месо е жълто-зелено до златисто. Костилката е средно едра, елипсовидно закръглена, непълно отделяща се от плодовото месо. Плододаването е редовно и обилно - през 2018 г. са получени по 78 kg от дърво от 7 годишни дървета, без прилагана резитба. Плодовете са с отлични вкусови качества и много високо съдържание на сухо вещество (20° Brix) и захари (12,4%), което ги прави подходящи за десертно направление. От 100 kg свежи плодове се получават 24,5 kg сушени плодове с костилка или рандеман – 24,5%. Сортът е толерантен на шарка – симптоми са наблюдавани само по листата.


Стендесто - Плъмкот

Стендесто произхожда по майчина линия от синя слива сорт Стенлей и по бащина линия от кайсия сорт Модесто. Създаден чрез конвенционална полова хибридизация, официално е признат през 2013 г. и практически е първият български плъмкотен сорт. Дървото на сорта Стендесто е с умерен растеж и средно гъста корона с елипсовидна форма. Короната е добре гарнирана с всички видове клончета, характерни за  костилковите овощни видове, като преобладават цветните. Цветовете са със средна големина, приличащи повече на сливовите. Венчелистчетата са пет, бели, с елипсовидна форма. Листата са с междинна форма, но по-близка до сливов тип, широколанцетовидни. Периферията им е ситно назъбена. Плодовете узряват дружно през първата десетдневка на  август. Те са едри, със средна маса 42 g. Формата им е овалноудължена, с асиметрични, средно издути страни. Плодовата кожица е тъмновиолетово- синя, фино овласена, тънка и нежна. Плодовото месо е златисто-жълто, умерено сочно, сладко, със слаба киселинност и добър, смесен кайсиево-сливов вкус и аромат. Костилката е средно едра, с маса 2g, представляваща 4,9% от общата маса на плода. Тя е с удължена форма, светлокафява, от сливов тип, напълно отделяща се от плодовото месо.