Edit title

Edit title

Икономически важни болести по ябълка

1/23/2020 2:52:54 PM
ас. Дияна Александрова

Струпясване

Икономически най-важното заболяване при ябълката у нас е струпясването. Негов причинител е гъбата с полова форма Venturia inaequalis и конидиален стадий Spilocaea pomi ( syn. Fusicladium). Спорите на фитопатогена презимуват в окапалите листа. Рано напролет, по време на фенофаза разпукване на пъпките при ябълката се осъществяват първичните заразявания с половата форма на гъбата. Младите, недоразвити листа могат лесно да се инфектират и това дава началото на нови заразявания с безполовата форма на патогена. Цикълът на заразяване се повтаря, докато има условия за развитие на заболяването или тъканите нараснат достатъчно и патогена не може да проникне в тях. Причинителят на струпясването може да нападне и да се развие по ябълка и круша.
Първите симптоми се наблюдават след разпукване на пъпките напролет. По долната страна на листата се забелязват хлоротични петна с неправилна форма, по-късно те добиват светлокафяв до маслиненозелен налеп. Силно напетнените листа изсъхват и окапват. Повреди от струпясване могат се наблюдават по листата, техните дръжки, цветовете и плодовете.
По плодовете петната наподобяват тези по листата - неправилно закръглени със зелено-кафяв цвят, кадифени. С нарастването им налепът в средата изчезва и се откриват корковидни изменения на кожицата на плодовете. Корковидната тъкан пречи на правилното им нарастване, което води до напукване и деформации. В зависимост от големината на нападнатите плодове, завръзите могат да опадат преждевременно или да нарастнат и останат на дървото до беритбата.

  

Едно от най-важните мероприятия за ограничаване на заболяването е изчистване на листата от градините след листопада. Ако листата не се почистят се препоръчва опръскване на растителните остатъци с 5% разтвор на карбамид и заораване, което спомага за по-лесното разлагане на листата в почвата. Зимни третирания с 2% бордолезов разтвор или препарати на медна основа. Прилагат се предцъфтежни третирания за ограничаване на първичните заразявания и регулярни, профилактични, вегетационни третирания, като могат да се използват някои от следните препарати за растителна защита: Дитан ДГ (200 g/da), Делан Про (250 ml/da), Дифкор (15 ml/da), Индар 5ЕВ (100 ml/da), Катан 50 ВП (0,2%), Карамат 2,5 ЕВ (300 ml/da) и др.

Брашнеста мана

В условията на нашата страна, посевместно разпространено по ябълка е гъбното заболяване брашнеста мана.  Причинител е аскомицетната гъба с полова форма Podosphaera leucotricha и конидиен стадий Oidium farinosum. В условията на нашата страна гъбата не развива полова форма, а заразяванията се осъществяват само с конидии. Гъбата се запазва като мицел в нападнатите растителни части от предходния сезон. Болестта може да се прояви под две форми: системна и локална. Системната форма се наблюдава при развитие на заразени пъпки от предходния сезон, като обхваща листа и леторасти, които се покриват с бял налеп. В следствие листата не могат да се развият нормално, остават дребни и към средата на летния сезон прегарят. Леторастите са силно скъсени и обикновено загиват в края на лятото. Цветовете са покрити с плътен бял налеп, те също са деформирани, дребни и не образуват плодове. Напролет с разпукване на инфектираните листни и цветни пъпки се развива и мицела на гъбата който дава началото на нови заразявания. Локална форма се изразява в появата на сивобелезникъв налеп от горната страна на листата. Мястото на налепа спира да нараства в резултат на което  листата се деформират.По плодовете рядко могат да се видят симптоми от брашнеста мана, като в този случай върху тях се наблюдават мрежовидни напетнявания от по-светла или жълта тъкан. След мека и влажна зима се наблюдава бързо развитие на патогена и увеличаване на инфекциозния фон, което може да доведе до масови заразявания в овощната градина.За да се ограничи нападението от брашнеста мана, още повреме на създаване на градината е добре да се подберат устойчиви или толерантни сортове ябълки. Всяка година трябва да се прилагат санитарни резитби и прореждане на короните на дърветата,  което осигурява по-добро опръскване на ябълката. Особено важен момент са и профилактичните третирания извършвани в критичните фенофази от развитието на дърветата. Пръсканията трябва да бъдат съобразени с климатичните условия. Добра практика е да се избират препарати, които са регистрирани и срещу струпясване по ябълката.За да се възпрепятства или ограничи заболяването е необходимо системно прилагане на комплекс от мероприятия от интегрираната система за борба срещу икономически най-важните болести по ябълката. Разрешени за употреба са препаратите: Байфидан 250 ЕК (15 ml/da), Белис (80 g/da), Систан 20 ЕВ (28-42 ml/da) и др.

Късно кафяво гниене

Болестта късното кяфяво гниене е посевместно разпространена. В нашата страна заболяването се среща във всички райони, където се отглеждат овощни видове. Патогена може да нападне и да се развива по всички овощни видове.
Причинител е аскомицетната гъба Monilinia fructigena, която формира анаморф Monilia fructigena. Гъбата презимува като мицел в мумифицираните плодове и заразените клонки. През пролетта върху заразените части се образуват спорообразуващи туфи от конидии, които се пренасят от дъждовните капки, вятъра и насекомите и при попадане върху чувствителните органи на съответния гостоприемник причиняват заразяване. Патогена прониква в тъканите през устицата, лентицелите и рани, нанесени от насекоми, градушка или други фактори. При видове и сортове с тънка кутикула паразитът може да проникне и направо през нея. Плодовете могат да бъдат заразени почти през целия вегетационен период - от формирането му до достигане на биологична зрялост.

По заразените плодове се появява първоначално малко кръгло кафяво петно, което постепенно нараства и обхваща целия плод. Засегнатите тъкани са кафяви, меки и изгнили. По-късно върху тях се появяват едри спорообразуващи туфи с охрен цвят, разположени в добре оформени концентрични кръгове. Нападнатите плодове окапват преждевременно или остават мумифицирани върху клоните.Основната борба срещу късното кафяво гниене се води срещу зимуващата зараза останала в короните на дърветата след листопада. Мумифицираните плодове се отстраняват чрез резитба на всички повредени части. Извършват се профилактични третирания след формиране на плодовете за да се ограничи развитието на заболяването, причинено от механични повреди или насекоми. Препоръчват се две третирания около 3-4 седмици преди прибирането на реколтата с одобрените препарати за растителна защита – напр. Белис (80 g/da), Катан (150 – 180 g/da), Карамат 2,5 ЕВ (300 ml/da) и др.

Огнен пригор

Бактериалното заболяване, огнен пригор се среща навсякъде в страната. Бактерията напада голям брой видове от сем. Rosaceae, но с най-голямо икономическо значение за страната има при дюля, круша и ябълка. Фитопатогенната бактерия Erwinia amylovora е перитрихна, строго аеробна, грам-отрицателна. Презимува в раковините, образувани по клонките, клоните и стволовете на дърветата. През пролетта върху раковините се образува бактериален ексудат, който се разнася от дъждовете, насекомите и при резитба чрез инструментите. Попаднала върху растителните органи бактерия, навлиза в тях през естествените отвори на листата и цветовете (устица, лентицели, нектарници). Бактерията може да навлезе и чрез рани, причинени от насекоми, градушка, също така и през механични повреди по време на обработване на градините и резитби.

Първите симптоми се наблюдават по време на цъфтежа. По нападнатите цветовете се появяват некротични участъци, които нарастват и обхващат целият цвят. Некрозата прогресира и продължава да се развива по цветните дръжки, като обхваща листата и носещият летораст. Те стават тъмнокафяви до черни, завяхват, прилепват към инфектираните цветчета и остават по дърветата. Върховете на младите, заразени леторасти се извиват под формата на „овчарска гега” и имат вид на опърлени от огън, откъдето идва името на болестта „огнен пригор“. При ябълката листата и цветовете придобиват тъмно кафяв цвят. При инфектираните по-чувствителни сортове се наблюдава и по-бързо развитие на болестта, която достига до скелетните клони на дърветата. Язвени повреди могат да се видят при преминаването на заразяването от скелетни клони към стъблото или при инфекция в следствие на механични повреди.

    


Черешовата муха - Rhagoletis cerasi L. е икономически най-важният неприятел по череша и вишна в България...
„Бялата ръжда“ е болестта с най-голямо икономическо значение за черешовите насаждения в нашата страна. Причинител е аскомицетната гъба ...
Многоядни неприятели, нападащи всички овощни видове и с икономическо значение са листните въшки, листогризещите гъсеници на различни видове пеперуди, листозавивачките, листоминиращите молци, акарите и щитоносните въшки.
Икономически най-важния неприятел по черешата и вишната е черешовата муха. Летежът ú започва в началото на май и продължава около месец. Възрастните снасят яйцата си в зазряващите плодове.