Растителнозащитни мероприятия

Растителнозащитни мероприятия

Черешовата муха - Rhagoletis cerasi L. е икономически най-важният неприятел по череша и вишна в България...
„Бялата ръжда“ е болестта с най-голямо икономическо значение за черешовите насаждения в нашата страна. Причинител е аскомицетната гъба ...
Едни от икономически най-важните болести по прасковата и нектарината са къдравост, брашнеста мана, ранно и късно кафяво гниене, сачмянка, струпясване и шарка.....
Ябълковият плодов червей е икономически най-важния неприятел по ябълка, а в последните години и по орех. Напада още круша, дюля, кайсия и други овощни видове. У нас обикновено развива ....
Икономически най-важното заболяване при ябълката у нас е струпясването. Негов причинител.....