Агротехнически практики

Агротехнически практики

Резитбата е един от основните фактори за получаване на високи и качествени добиви при ореха. Правилното й извършване създава предпоставки за реализиране потенциалните качества на избраните сортове, регулира растежните и репродуктивните прояви, благоприятства доброто опръскване с растително-защитни препарати и улеснява механизирането на работните процеси. Всичко това е и крайната цел на резитбата.
Тази формировка е подходяща за сорто-подложкови комбинации с умерен и слаб растеж. Стройното вретено е най-популярната система за отглеждане на ябълката у нас в интензивни насаждения. Короната на вретеното се състои от водач, 3-4 рамена в основата на короната и над тях умеренорастяща обрастваща дървесина
Характерна особеност на ябълковата култура е склонността й към нередовно (алтернативно) плододаване. В годината с обилно плододаване се получават дребни, лошо оцветени плодове, които не могат да се реализират на добра цена. Залагането на плодни пъпки за следващата година е слабо или напълно липсва, което е предпоставка за влизане на дърветата в алтернативно плододаване. Резитбата за нормиране на добива, както балансираното торене донякъде могат да повлияят положително върху редовността на плододаването но тези два агротехнически прийома не с достатъчни да решат проблема с нередовнотоплододаване. Успешно решение на този проблем се постига с прореждането на цветовете и завързите на ябълката.