Други растения

Малини

Големият интерес към малината се определя от нейните биологични особености – скорозрелост, родовитост и многостранно използване на плодовете. Тя започва да плододава на втората година след засаждането. При добро отглеждане, малината дава високи добиви – 700 – 1500 kg/da. Плодовете на малината са много ценни както в прясно състояние, така и за преработка в сладка и компоти.
Малината расте и плододава най-добре в районите с по-прохладен и влажен климат, със северно изложение на местата. Засаждането на малините се извършва както през есента – от края на м. октомври до началото на трайно застудяване, така и през пролетта, но не по-късно от началото на април. В зависимост от терена, междуредовите разстояния са между 2,60 – 2,80 m, при използване на техника и между 1,80 – 2,00 m, при липса на механизация. Вътрередовите разстояния са 0,50 – 0,60 m. 
В лабораторията за микроразмножаване на Института по овощарство се произвежда безвирусен посадъчен материал от малиновия сорт Люлин. Той е ремонтантен сорт, който пододава в два периода годишно – пролетно-летен (края на м. юни) и лятно-есенен (третата десетдневка на август – до началото на октомври). Препоръчва се лятно-есенното реколтиране, което е с по-висока родовитост, достигаща до 900-1300 kg/da при поливни условия и до 700 kg/da – без поливане. Плодовете му са средно едри, до едри, тъпоконусовидни, червени, сладко-кисели, с много добър вкус и умерен аромат. Подходящи са за свежа консумация, преработка и замразяване. Сортът плододава на едногодишна дървесина, като растенията са умерено растящи, с изправени, дебели, средно високи издънки. Плододалите издънки се изрязват през есента, което е предимство за сорта – да се отглежда без опорна конструкция. Посочените качества на сорта Люлин, в съчетание с високата му родовитост, го определят като много подходящ за отглеждане, особено в райони с топла и продължителна есен и равномерно разпределени валежи.