Други растения

Къпини

Къпината, подобно на малината, е един от все по-търсените ягодоплодни видове, особено поради ценните биологични и стопански качества на плодовете. Тя е храстовиден овощен вид и започва да плододава на втората година след засаждане, а в пълно плододаване встъпва през третата година. Скороплодността и сравнително високата доходност правят къпината рентабилна култура. При подходящи почвено-климатични условия и начини за отглеждане, добивът може да достигне над 1000 kg/da. Плодовете на къпината могат да се консумират, както в прясно състояние, така и преработени. Те са отлична суровина за преработка в сокове, компоти, вина и особено за соло замразяване, тъй като при размразяване, не се разпадат на съставните си плодчета.
Къпината, в сравнение с малината, е по-взискателна към студ и топлина, поради което за предпочитане са месторастения с по-мек климат, продължителна и топла есен. Тя е светлолюбива култура и не понася засенчване. Растенията се развиват добре на различен тип почви, но най-подходящи са глинесто-песъкливите и тези с лек механичен състав, със слабо, до средно кисела реакция – рН 5,5-6,5. Не понася високи подпочвени води.
Засаждането на къпината, аналогично на всички овощни видове, се извършва или през есента – от края на м. октомври до началото на трайно застудяване, или през пролетта, но не по-късно от началото на април.
В лабораторията за микроразмножаване на Института по овощарство се произвежда безвирусен посадъчен материал от къпиновия сорт Торнфрий. Той формира умерено, до силно растящ храст. Издънките през първата година са стелещи, а през втората – полуизправени, поради което не се нуждае от подпорна конструкция. Плодовете са средно едри, до едри, заоблени, до тъпо-конусовидни, с привлекателен външен вид – черни, гланцирани. Плодовото месо е плътно, леко кисело, с много добри технологични качества. Започва да зрее от края на юли - началото на август, до края на септември – началото на октомври, т.е., с беритбен период над 40 дни. Родовитостта е много добра – при подходящи условия и грижи, може да достигне 1000 – 1200 kg/da.