Овощни видове

Череши

Products in Category
Косара
Новият много ранен черешов сорт Косара е създаден в Института по овощарство в Пловдив чрез кръстосване на Ранна черна и Бигаро Бюрла, с приложение на метода ембриокултура. Признат е официално през 2008 г. Дървото е с умерен растеж, короната е средно гъста. Цъфтежът е ранен и се опрашва добре от Бигаро Бюрла, Риван, Налина и всички самоплодни черешови сортове. Устойчивостта му на ниски зимни температури и повратни пролетни мразове е средна. Демонстрира висока степен на устойчивост към болестите сачмянка, цилиндроспориоза, ранно и късно кафяво гниене. Като раннозреещ сорт не се напада от черешова муха. Плодовете не се напукват дори и при чести валежи. Плодовете узряват много рано – 5–10 май, десет дни преди тези на Бигаро Бюрла. Те са много едри – 8 г, изравнени, със сърцевидна форма. Плодовата кожица е тънка, тъмночервена, лъскава, крехка. Плодовото месо е червено, сочно, меко с много добър сладко-кисел вкус. Сокът е пурпурно червен. Костилката е средно едра, светла, полуотделяща се. Плодната дръжка е къса, дебела, откъсва се лесно без разкъсване на кожицата и без отделяне на сок. Плодовете са подходящи главно за консумация в свежо състояние. Като много ранен и качествен сорт се разпространява масово в новите черешови насаждения.
Бигаро Бюрла
Френски сорт, който произхожда вероятно от случайно намерено семеначе. Във Франция е един от най-разпространените черешови сортове от групата на хрущялките. У нас е внесен през 1967 г. Основен стандартен сорт. Дървото е с умерен до силен растеж, с широкопирамидална корона, средно гъста. Цъфтежът е средно ранен. Опрашва се добре от Ван, Наполеон, Райниер, Хеделфингенска, Ърли Лори. Сортът е интерстерилен с Бигаро Моро. В плододаване встъпва 4–5 години след засаждането, има умерена до добра родовитост. Проявява известна чувствителност към късните пролетни мразове. Слабо чувствителен е на сачмянка и ранно кафяво гниене, силно чувствителен на цилиндроспориоза. При валежи по време на зреене плодоветесе напукват. Плодовете узряват към 15–20 май. Те са много едри (7.4 g.) със сърцевидна форма. Кожицата е дебела, тъмночервена с гланц. Сокът е червен. Плодовото месо е плътно, тъмночервено, сладко, леко кисело, сочно, с отлично качество. Дръжката е къса. Костилката е средноедра, широкояйцевидна, отделя се от месото. Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние и за преработка в компоти.
Ван

Канадски сорт, от семеначе от свободно опрашване на сорта Императрица Евгения през 1944 г. У нас е внесен през 1967 г. Основен стандартен сорт. Дървото е средно до силно растящо с широкопирамидална, средно гъста корона. Цъфтежът е средно ранен. Опрашва се взаимно с Бинг, Бигаро Бюрла,Кордия, Райниер. Сортът встъпва рано в плододаване и притежава много добра родовитост. Има добра студоустойчивост. Чувствителен е към цилиндроспориоза. При дъждове по време на зреене плодовете се напукват. Плодовете узряват около 10-ти юни. Те са много едри – с тегло 9 г, ширококълбовидни. Кожицата е средно дебела, тъмночервена, лъскава. Месото е плътно, хрупкаво, сочно, жълтеникаво до розово около костилката, сладко с лека киселина, с отлично качество. Сокът е безцветен. Костилката е дребна, отделяща се от плодовото месо. Дръжката е много къса. Плодовете са за свежа консумация и преработка. Понасят добре манипулация, транспорт и съхраняване.

Съмит

Създаден е в Канада, а у нас е внесен в началото на 90-те години на миналия век. Разпространен е доста в производствените насаждения. Дървото е със силен растеж и изправена корона, средно гъста. Цъфтежът е средно късен. Опрашва се добре от сортовете Бигаро Бюрла, Бинг, Наполеон, Лапинс и др. Плододаването е редовно и добро. Студоустойчивостта му на зимни студове и късни пролетни мразове е средна. Устойчивостта му на болести е добра и слабо се напада от неприятели, с изключение на листните въшки. Напукването на плодовете е средно. Плодовете узряват към 10–15 юни, 4–5 дни след тези на Ван. Те са много едри – 10–11 г, тъмночервени, с широкосърцевидна форма. Кожицата е нежна, крехка, относително тънка. Плодовото месо е плътно, средно хрупкаво, много сочно, с отлични вкусови качества. Сокът е червен. Костилката е малка, полуотделяща се. Дръжката е средно дълга. Поради благородния вкус плодовете са подходящи главно за консумация в свежо състояние.


Кордия

Сортът е създаден в Чехия. У нас е внесен през 80-те години на миналия век под временно наименовани Техловицка 2. Дървото е със силен растеж, короната е средно гъста. Цъфтежът е средно ранен до късен. Опрашва се добре от Ван, Регина, Сам, Суитхарт и самофертилните сортове череши. Проявява добра устойчивост на цилиндроспориоза и не се напада от черна черешова листна въшка. Устойчивостта му на зимни студове и повратни пролетни мразове е средна. Плодовете са устойчиви на напукване. Изисква подходяща резитба за формиране, за предотвратяване оголването на скелетните клони. Плодовете узряват през втората десетдневка на юни. Те са много едри – 9 г, закръгленосърцевидни.Кожицата е дебела, тъмночервена, с гланц. Плодовото месо е червено, плътно, хрупкаво, с много добър вкус и светлочервен сок. Костилката е едра, отделяща се,светла. Дръжката е дълга и се откъсва без отделяне на сок. Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние и преработени в различни продукти.