Овощни видове

Кайсии

Products in Category
Унгарска
Стар сорт, един от най-разпространените в страната, приет като стандарт. Дървото е силно растящо с кълбовидна корона. Цъфтежът е средно ранен. Плододаването е изобилно и започва на 4-5 година след засаждане на дърветата. Плодовете узряват през втората десетдневка на юли. Зреенето им е неравномерно. Те са със средно тегло около 50-55 г, закръглена форма, леко странично сплеснати. Кожицата е средно-дебела, оранжева, с червен руменец, под формата на множество разпръснати точки, по огрятата от слънцето страна. Плодовото месо е сладко-кисело с характерен аромат и отличен вкус. Костилката е едра, със сладка ядка. Плодовете са подходящи за консумация в прясно състояние и много добри за преработка. Сортът страда от ранно кафяво гниене и шарка.
Харкот
Канадски сорт, който се развива много добре в условията на нашата страна. Дървото е умерено до силнорастящо. Короната му е кълбовидно-разлата. Сортът е частично самофертилен. Цъфтежът протича в средата на периода на цъфтеж на кайсиите. Родовитостта на дърветата е отлична. В условията на гр. Пловдив, плодовете узряват през втората половина на месец юни. Те са средно едри до едри, с тегло около 60 – 70 г. Плодовете са изключително атрактивни на външен вид. Кожицата им е оцветена в наситено оранжев основен цвят, почти изцяло покрита от интензивен червен руменец. Формата им е яйцевидна, плодовото месо е плътно, оранжево, ароматно, с отличен вкус. Костилката е средно едра, а ядката е сладка. Сортът е толерантен на шарка.
Роксана
Български сорт кайсии.  Дървото има умерен растеж и рядка кълбовидна корона. Цъфтежът е средно късен. Самофертилен сорт, с добра родовитост. Плодовете узряват в средата на месец юли и имат атрактивен външен вид. Те са едри със средната маса е около 60 г и яйцевидна форма. Основният цвят на кожицата е оранжев и 40 до 70% от повърхността на плода е покрита с интензивен червен руменец. Плодовото месо е сладко, леко кисело със средно изразен кайсиев аромат. Костилката е едра, лесно отделяща се от плодовото месо, със сладка ядка. Сортът е средно чувствителен на ранно кафяво гниене и ниски температури.