Галерия

Технологии и Производство

  Производството на овощен посадъчен материал на Института по овощарство се базира на съвременни технологии. Лабораторията за микроразмножаване произвежда овощни видове, сортове и подложки при високо ниво на контрол, като следи здравният статус във всеки един момент от развитието на растенията. Произведените от лабораторията растения се засаждат само в опитни полета, на които е направен предварителен анализ за наличие на нематоди. Минералното хранене е съобразено с овощния вид, като нуждата от него се проверява по лабораторен път няколкократно в сезон. Внедрени в производството са разработени от нас съвременни методи за размножаване на орех – топъл калус и епикотилно размножаване. В Института по овощарство се използват и съвременни технологии за производство на стандартен и сертифициран посадъчен материал, отглеждан в контейнери.

Работа на ламинар при осигурени стерилни условия Работа на ламинар при осигурени стерилни условия
Работа на ламинар при осигурени стерилни условия
Съхраняване на изходни сортове Съхраняване на изходни сортове
Съхраняване на изходни сортове
Произведени растения от актинидия (киви) Произведени растения от актинидия (киви)
Произведени растения от актинидия (киви)
Свободни от вируси крушови подложки от серията OHF-333 по време на адаптация Свободни от вируси крушови подложки от серията OHF-333 по време на адаптация
Свободни от вируси крушови подложки от серията OHF-333 по време на адаптация
Размножени орехови растения по метода „Топъл калус“ Размножени орехови растения по метода „Топъл калус“
Размножени орехови растения по метода „Топъл калус“
Размножени орехови растения по метода „Епикотилно размножаване“ Размножени орехови растения по метода „Епикотилно размножаване“
Размножени орехови растения по метода „Епикотилно размножаване“
Растения отглеждани в контейнери Растения отглеждани в контейнери
Растения отглеждани в контейнери