Галерия

Автентичност на калеми и сортове

  В Института по овощарство – гр. Пловдив са изградени маточни градини за калеми от основните овощните видове. В тях се поддържа високо ниво на агротехника и редовно се провеждат растително защитни мероприятия съобразени с изискванията на конкретния овощен вид. Маточните насаждения на института подлежат на регулярна инспекция от Централната лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) към БАБХ.

  Взимането на калеми се извършва от опитни работници с дългогодишен стаж, което Ви дава гаранция за автентичността на сортовете.


Орехова маточна градина Орехова маточна градина
Орехова маточна градина
Присадени подложки Присадени подложки
Присадени подложки