Галерия

Производството на овощен посадъчен материал на Института по овощарство се базира на съвременни технологии. Лабораторията за микроразмножаване произвежда овощни видове, сортове и подложки при високо ниво на контрол, като следи здравният статус във всеки един момент от развитието на растенията.
В Института по овощарство – гр. Пловдив са изградени маточни градини за калеми от основните овощните видове. В тях се поддържа високо ниво на агротехника и редовно се провеждат растително защитни мероприятия съобразени с изискванията на конкретния овощен вид.
Маточните градини на Института по овощарство за подложки и калеми се поддържат при високо ниво на агротехника. На клиентите сключили договор с института се предоставя възможност, по време на вегетацията, да наблюдават здравния статус и развитието на желаните от тях видове и сортове.