Създаване на овощна градина

Създаване на овощна градина

Голямо е значението на релефът на мястото, защото той влияе върху температурата, почвената влага, слънчевото греене и други. Места с голям наклон, с плитка, бедна и слабо запасена с влага почва са непригодни за ябълката. Това важи и за затворените котловини, където се събира и застоява студения въздух. Най-добри са дълбоките и рохкави почви с pH 5,5 - 6,5. Песъчливите почви стават пригодни след внасяне на достатъчно количество органични торове...